สินเชื่อเสริมสภาพคล่องคือ?

Last updated: 2019-09-19  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สินเชื่อเสริมสภาพคล่องคือ?

“ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน” เงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนที่กิจการต้องใช้หมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานก่อนที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า หรือ เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนที่กิจการต้องมีสำรองไว้ใช้หมุนเวียน ตั้งแต่กิจการเริ่มจ่ายเงินสดในการชำระค่าสินค้า/วัตถุดิบหรือชำระหนี้คืนเจ้าหนี้การค้า และจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ จนกว่ากิจการจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย

#หากท่านต้องการเงินทุนหมุนเวียนติดต่อได้ที่ THAILAND MONEY
โทร : 098-156-2001
Iine ID: thailandmoney
ลูกค้าสามารถส่งเอกสาร
ยื่นเรื่องผ่านช่องทางนี้ได้เลย

หลังจากเจ้าหน้าที่ ได้รับเอกสารแล้ว 
จะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

#เงินกู้เงินด่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลฯ
และต่างจังหวัดบางพื้นที่”

Powered by MakeWebEasy.com